ZonMw subsidie voor Zuyderland Medisch Centrum t.b.v. onderzoek naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Zuyderland Medisch Centrum heeft onlangs een ZonMw subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Het project ‘CHECkUP’ wordt geleid door dr. Hugo van der Kuy en dr. Kim Hurkens, beide verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie en Esther Veraa, projectbureau additionele gelden.

In 2013 werden in Nederland veelvuldig mensen opgenomen in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik, waarvan de helft voorkomen had kunnen worden. Deze problemen kunnen gesignaleerd worden door het uitvoeren van handmatige medicatiereviews, maar deze zijn arbeidsintensief en tijdrovend. In dit onderzoek wordt gekeken of wekelijkse geautomatiseerde medicatie reviews met een uitgebreide set medische beslisregels het aantal ziekenhuis heropnames onder ouderen (>60 jaar) kan verminderen. Het doel is het aantal heropnames te verminderen van 20% naar 15%. Bij een landelijke uitrol zou dit betekenen dat op jaarbasis 15.600 ziekenhuis heropnames onder ouderen voorkomen worden.

Het onderzoek gaat in januari 2018 van start en duurt ongeveer vier jaar.

Zie voor meer informatie: http://nvza.nl/zonmw-subsidie-voor-zuyderland-medisch-centrum-t-b-v-onderzoek-naar-het-verminderen-van-ziekenhuisheropnames-die-zijn-veroorzaakt-door-geneesmiddelen/