De promotie van Karen Keijsers van Ephor op studies naar onderwijs vond plaats op 13 januari j.l. De promovenda was zeer succesvol in haar verdediging. Het proefschrift bevat onder meer een randomized controlled trial naar de farmacotherapeutische analyse van de STRIP (Structured Tool to Reduce Inappropriate Prescribing). Door deze methode, die als polyfarmaciemodule in de e-learning Pscribe is ingebouwd, leren studenten om veel beter om te gaan met polyfarmacie. Het proefschrift is binnenkort beschikbaar op de website van Ephor.

Geef een reactie