In de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ bij de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen zijn nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd! De module biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Recent zijn er vijf nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld, vastgesteld door de kernwerkgroep bestaande uit SIR, KNMP, NHG, Ephor en NVKG en meegelezen door diverse experts uit het veld. De vijf nieuwe kennisdocumenten zijn nu beschikbaar en betreffen de geneesmiddelgroepen: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden. Hierin staan overwegingen beschreven om wel of juist niet te stoppen, welk bewijs er bekend is over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij ouderen en stappenplannen voor afbouw. Daarnaast wordt er patiënt informatie geplaatst over het afbouwen van deze geneesmiddelgroepen op de websites van thuisarts.nl en apotheek.nl. Raadpleeg de kennisdocumenten op onze site.