Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) adviseert de minister van Volksgezondheid om een aantal vitaminen en mineralen, waaronder calcium en vitamine D, niet langer uit het zorgpakket te laten vergoeden. Ephor is van mening dat dit zeer schadelijk is voor kwetsbare oude patiënten en tot oversterfte onder hen zal leiden. Ephor heeft per brief argumenten aan ZIN verstrekt om van dit advies af te zien (zie standpunt Ephor op deze website). ZIN heeft deze brief echter naast zich neergelegd. ZIN stelt dat bij zelfzorggeneesmiddelen gelijke toegang niet in het geding is, door de zeer lage kosten en doordat patiënten zelf het gepast gebruik kunnen bepalen. De vraag is of kwetsbare ouderen hier toe in staat zijn. Nu worden vitamine D en calcium via arts en apotheker geregeld met de bijbehorende service, zoals thuisbezorging en baxterrol waardoor de therapietrouw wordt bevorderd. ZIN stelt dat het om eenvoudige gezondheidsproblemen gaat die met zelfzorgmiddelen kunnen worden verholpen en dat deze voor eigen rekening en verantwoording kunnen komen. Hierbij wordt volledig voorbijgegaan dat ouderen vaak een optelsom van problemen hebben, waardoor het geheel niet meer eenvoudig en goedkoop is en deze maatregelen tot het niet innemen van deze middelen kan leiden met botfracturen als gevolg en voortijdig overlijden.  Ephor is voornemens dit standpunt bij de minister en politieke partijen onder de aandacht te brengen.