Suppletie van levothyroxine bij schildklieraandoeningen vereist de nodige kennis en ervaring van de voorschrijver. Sinds begin 2016 zijn er problemen met de levering van het spécialité Thyrax duotab®. Dit heeft tot gevolg dat veel patiënten op een ander preparaat moeten worden omgezet. Door de leveringsproblemen met Thyrax komt de voorschrijver voor het dilemma te staan naar welk product moet worden overgegaan. Omdat bio-equivalentiestudies in gezonde vrijwilligers andere uitkomsten kunnen geven dan die in patiënten, worden handvatten gegeven welke aspecten bij wisselen van prepraat relevant zijn. Dat zijn: leeftijd (bij hoge leeftijd neemt de zuurgraad in de maag af ), gebruik van PPI’s, gelijktijdig nuttigen van koffie. In die gevallen kan men een preparaat kiezen dat geen interactie met maag-pH of koffiegebruik geeft. Het artikel is beschikbaar op deze website onder Onderzoek/Artikelen