In maart 2016 is Service Apotheek gestart met het project SeNIOR (Service apotheek Nederland Implementeert Ouderen Rapporten). De rapporten van Ephor met farmacotherapie-adviezen voor kwetsbare ouderen zijn praktisch vertaald naar Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Dankzij de vijf pilot-apotheken zijn de eerste resultaten zichtbaar: in 10% tot 14% van de gevallen kan een middel dat minder geschikt is bij ouderen worden gestopt of gewijzigd.

Subsidieaanvraag goedgekeurd

De volgende stap van het project SenIOR is uitbreiding van de pilot en wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten.  SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Service Apotheek en Ephor hebben daarom een subsidieaanvraag ingediend binnen het onderzoeksprogramma van de KNMP. De aanvraag is door de Wetenschappelijke Advies Raad positief beoordeeld. Met de toegekende subsidie gaat SIR onderzoek uitvoeren naar de impact van de SeNIOR MFB’s in de praktijk. Bovendien wordt onderzocht hoe apothekers, huisartsen en patiënten de SeNIOR-MFB’s en de daaruit voortkomende acties ervaren. Voor dit onderzoek wordt de pilot vanaf 1 januari 2017 uitgebreid naar 35 apotheken.

Preventieve werking

Petra Hoogland, hoofd farmaceutische zorg van Service Apotheek: “Ik ben ontzettend blij met de goedkeuring van de aanvraag. Het mooie van de Ephor-rapporten is dat er een preventieve werking vanuit gaat. Als Service Apotheek wil je niet pas acteren als zich een probleem voordoet, maar juist problemen voorkomen.” De SeNIOR-MFB’s screenen op minder geschikte medicatie bij ouderen, zoals bij middelen tegen depressie en bloeddrukverlagers. De MFB’s verschijnen zowel bij een eerste verstrekking aan patiënten als bij patiënten die al langer bepaalde medicijnen gebruiken.