Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) organiseert samen met PAO-Farmacie en PAO-H-Julius Academy een reeks interactieve nascholingen voor artsen en apothekers om zo goed en zo veilig mogelijk voor te schrijven aan kwetsbare ouderen. Hierbij staan de evidence-based geneesmiddelenrapporten van Ephor centraal. De onderwerpen, die in 7 cursus aan bod komen, zijn:

  1. donderdag 22 september: optimaliseren van polyfarmacie
  2. donderdag 6 oktober: de behandeling van hypertensie, angina pectoris, atrium-fibrilleren en hartfalen
  3. donderdag 3 november: delier en BPSD
  4. donderdag 1 december: slaapstoornissen, en angst
  5. donderdag 19 januari: osteoporose en pijn
  6. donderdag 16 februari: urine-incontinentie en prostaatproblemen
  7. donderdag 16 maart: depressie bij ouderen

De cursus vindt plaats van 16-21 uur met om 18 uur een diner in BCN, Daltonlaan 100, Utrecht.Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar en ligt in de buurt van de Universiteit Utrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelding voor één of meerdere cursusdagen kan via het contactformulier op www.Ephor.nl, via https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2 of via http://portal.juliuscentrum.nl/academy/nl-nl/courses.aspx