Het nieuwste Ephor geneesmiddelenrapport over de muscarine-antagonisten bij blaasontledigingsstoornissen is beschikbaar op de website van Ephor. Als referentiemiddel is voor tolterodine gekozen.

Prescriptie-advies van Ephor voor oude patiënten

De effectiviteit van muscarine-antagonisten bij oudere patiënten is in vergelijking met placebo beperkt. Bij sommige onderzoeken is een significante afname aangetoond van UUI-episodes bij ouderen, maar andere onderzoeken tonen dit niet aan. Studies laten daarbij een groot placebo effect zien. Alle muscarine-antagonisten veroorzaken anticholinerge bijwerkingen met name droge mond, waarvan een (kwetsbare) oude patiënt veel last kan hebben. Daarbij zouden alternatieven naast en/of in plaats van medicatie, zoals gedragstherapie, blaastraining en bekkenbodemspieroefeningen, altijd moeten worden overwogen.

De muscarine-antagonisten hebben geen belangrijke voor- of nadelen ten opzichte van het referentiemiddel tolterodine, behalve flavoxaat, waarvan geen placebo gecontroleerde studies bij ouderen zijn, en oxybutinine tabletten, die het meest een droge mond veroorzaken en bovendien het nadeel hebben van een dosisfrequentie van 2-3 maal daags.

Kwetsbare ouderen

Over de effectiviteit van muscarine-antagonisten bij kwetsbare oude patiënten kunnen geen harde conclusies worden getrokken, omdat alleen oxybutinine bij kwetsbare ouderen is onderzocht met kleine aantallen patiënten. Er is geen klinisch relevant effect van oxybutinine tabletten in lage dosering (2,5-5 mg) in deze studies aangetoond.