De cholinesteraseremmers galantamine en rivastigmine zijn opgenomen in de ephor app. Zowel galantamine als rivastigmine hebben een blauwe kleurcodering (geen duidelijke voor- of nadelen ten opzicht van andere middelen uit dezelfde groep bij (kwetsbare) ouderen). Gebruik de ephorapp in de browser via ephorapp.nl of download de app gratis op de smartphone.