Een recent gepubliceerde trial in Circulation toont aan dat kwetsbare ouderen (GFI>3) met atriumfibrilleren die switchen van een vitamine K antagonist (VKA) naar een DOAC een hoger risico hebben op klinisch relevante bloedingen dan de kwetsbare ouderen die doorgingen met de VKA, terwijl het risico op trombo-embolische events gelijk blijft.

Wat vindt Ephor?

In de Ephor app hebben VKA’s en DOAC’s bij atriumfibrilleren beiden de kleur blauw: ‘geen duidelijke voor- of nadelen ten opzichte andere middelen uit dezelfde groep bij (kwetsbare) ouderen.’ Sinds het verschijnen van dit advies zijn er nieuwe studies naar DOAC’s gepubliceerd waarin ook ouderen zijn meegenomen, maar een studie specifiek gericht op kwetsbare ouderen was er nog niet. In afwachting van een revisie van de appteksten over antistolling kunnen we deze studie naar kwetsbare ouderen niet negeren en adviseert Ephor kwetsbare ouderen niet zomaar om te zetten naar een DOAC. Natuurlijk kunt u d.m.v. samen beslissen de keus maken om wel te switchen, bv. als de VKA’s slecht in te stellen zijn of het gebruiksgemak zwaar weegt. De uitleg over de trial op de website van het UMC kan daarbij behulpzaam zijn.

Het artikel in Circulation vindt u hier https://ephor.nl/artikelen/ Uitleg over de trial vindt u hier