Het ministerie van VWS heeft besloten de activiteiten van Ephor te ondersteunen door een structurele financiering van ruim 145.000 euro per jaar. Daarvoor kunnen medewerkers bij het Zorginstituut Nederland (ZINL) worden aangesteld om informatie over geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen te verzamelen en deze beschikbaar te stellen aan voorschrijvers en afleveraars. De methodiek van de evidence-based geneesmiddelen rapporten van Ephor, waarvan er 11 op de website beschikbaar zijn, vormt de basis. Ook zal de polyfarmaciemodule die in het e-learning programma PScribe is ingebouwd onderhouden worden, allereerst de de herziene START/STOP criteria in te bouwen.